Just another free Blogger theme

Jumat, 18 Januari 2019

Sudah menjadi agenda rutin pada setiap semester di Kampus SMP Islam Al Azhar 23 Kalibanteng Semarang menerima kegiatan supervisi sekaligus pembinaan dari Pengawas Pendidikan YPI Al Azhar Jakarta. Setelah pada semester gasal yang lalu kegiatan supervisi pada 5-8 November 2018, pada semester genap ini kegiatan supervisi dan pembinaan dilaksanakan pada 14-17 Januari 2019.
Pengawas Pendidikan dari YPI Al Azhar Jakarta Bapak H. Tun Abdul Razak memberikan pembinaan kepada para guru dan pegawai di lingkungan SMP Islam Al Azhar 23 Kalibanteng Semarang berkaitan dengan ke-Al Azhar-an serta peningkatan kualitas kerja dan layanan pendidikan. Semoga dengan kegiatan supervisi dan pembinaan dari Pengawas Pendidikan YPI Al Azhar Jakarta para guru dan pegawai di lingkungan SMP Islam Al Azhar 23 dapat lebih termotivasi untuk senantiasa membangun sinergi beribadah dan berdakwah dalam dunia pendidikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi keluarga besar SMP Islam Al Azhar 23. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 komentar:

Posting Komentar