Just another free Blogger theme

Rabu, 19 Juni 2019

Suasana ceria, penuh semangat, antusias, serta riang gembira tampak dalam kegiatan classmeeting di kampus SMP Islam Al Azhar 23 Kalibanteng Semarang. Kegiatan classmeeting dilaksanakan pada 18-19 Juni 2019 bertempat di halaman sekolah. 
Kegiatan diawali dengan ikrar, shalat dhuha bersama, serta murojaah hafalan Al Qur'an. Kemudian dilanjutkan kegiatan classmeeting berupa pertandingan basket untuk putri serta futsal untuk putra dalam dua hari pelaksanaan classmeeting. Pertandingan basket putri dilaksanakan pada 18 Juni 2019 sedangkan futsal putra dilaksanakan pada 19 Juni 2019. Suasana bertambah meriah karena ketika pertandingan basket putri maka murid putra menjadi supporter, begitupun sebaliknya saat pertandingan futsal putri maka murid putri menjadi supporter.
Dengan classmeeting, di samping meningkatkan kekompakan serta semangat berkompetisi antarkelas, diharapkan tali silaturrahmi serta kekeluargaan antarwarga sekolah terutama antarmurid dapat lebih terjalin kokoh. Kegiatan classmeeting merupakan salah satu program dari OSIS SMP Islam Al Azhar 23 Kalibanteng Semarang (OSIS Azagas). Mulai dari MC, komentator, sampai dengan wasit pertandingan melibatkan OSIS serta perwakilan kelas di bawah bimbingan Pembina OSIS, guru olah raga, serta Kaur Kemuridan. Semoga persaudaraan dan kekeluargaan di Kampus Azagas dapat lebih kokoh, begitupun semangat berkompetisi, serta semangat persatuan dan persaudaraan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 komentar:

Posting Komentar