Just another free Blogger theme

Jumat, 02 September 2022

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jumat-Sabtu, 1-2 September 2022 murid-murid kelas 7, dewan galang, serta kakak pembina pramuka SMP Islam Al Azhar 23 melaksanakan PERJUSA (Perkemahan Jumat Sabtu) di Bumi Perkemahan Harda Walika Gunung Pati.Kegiatan ini bertujuan untuk melatih murid-murid SMP Islam Al Azhar 23 dalam kemandirian, gotong royong, sosialisasi, dan kebinekaan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Categories: ,


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 komentar:

Posting Komentar