Just another free Blogger theme

Jumat, 10 Mei 2019

Dalam rangka menjalankan program kerja Jam'iyyah SMP Islam Al Azhar 23 Kalibanteng Semarang melaksanakan kegiatan bertajuk Peduli Alat Shalat. Partisipasi dari seluruh warga sekolah terutama para orang tua murid Azagas menyambut baik dalam pelaksanaan program ini. Setelah sebelumnya melaksanakan pengumpulan alat shalat yang disumbangkan oleh para orang tua, Jumat, 10 Mei 2019, pengurus Jam'iyyah dan OSIS SMP Islam Al Azhar 23 Semarang mendistribusikan alat sholat yang telah terkumpul ke beberapa tempat di antaranya: Masjid Al Iman Sri Rejeki, Musjolah Pom bensin Siliwangi, Masjid Baiturrahmah Srikuncoro, Masjid Baitul Huda Lebdosari, Mushola SPBU Manyaran, Mushola SPBU Suharti Krapyak, Panti Asuhan Darul Karim Ngadirgo Mijen, Panti Asuhan Daarus Sa'id Palir Utama Ngadirgo, Masjid Baitul Taqwa Ngaliyan, Mushola SPBU Kalipancur, Mushola SPBU Simongan, Musholla GOR Mugas, Masjid Baitul Amal PT.Pertani Menteri Supeno, serta Masjid Baitul Rakhim Erlangga
Ucapan terima kasih kepada seluruh warga sekolah terutama para orang tua murid serta semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan Jam'iyyah Azagas. Semoga Allah memberikan keberkahan serta pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 komentar:

Posting Komentar